Предлагаю: Курсы, обучение / Сунуш: курстар, окутуу